آشنایی با فیش حقوقی رایگان طهران حسابدار

چرا از محاسبه آنلاین فیش حقوقی طهران حسابدار استفاده کنیم؟

فیش حقوقی رایگان طهران حسابدار دو مشکل و مساله اساسی در این زمینه را حل می‌کند.

محاسبه حقوق و دستمزد و مزایای کارگران و از طرفی کسورات آنان می‌تواند شامل دو قسمت باشد:

 1. اطلاع از مبالغ و مقادیر و ضرایب
 2. محاسبه حقوق و دستمزد و مزایا و کسورات طبق اطلاعات موجود

در فیش حقوقی آنلاین طهران حسابدار در ابتدا نیازی به جمع‌آوری اطلاعات و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های حقوق و دستمزد و مالیات و بیمه و … وجود ندارد. چون در داخل فرم محاسبه آنلاین حقوق و مزایا و کسورات این مقادیر جاگذاری شده و به صورت خودکار در فرم جاگذاری می‌شود.

از طرفی فرم محاسبه آنلاین حقوق و مزایای طهران حسابدار به صورت فرمول نویسی شده است و کافی است که اطلاعات اولیه مانند روزهای کاری، ساعات کاری وارد شود و بقیه موارد به صورت خودکار محاسبه می شود.

فرم فیش حقوقی آنلاین طهران حسابدار چه محدودیت هایی دارد؟

با توجه به تنوع بسیار زیادی که در نظام های پرداخت مزدی وجود دارد لذا طراحی یک فرم محاسبه آنلاین حقوق نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه کارگری و کارفرمایی باشد. محاسبه آنلاین حقوق موجود صرفا برای کارکردهای غیر طبقه بندی مشاغل، کارکرد تمام وقت  طراحی شده است.

 

فیش حقوقی رایگان طهران حسابدار در چه مواردی قابل استفاده می باشد:

با استفاده از نرم افزار فیش حقوقی آنلاین طهران حسابدار می‌توانید با ثبت ورودی‌های اطلاعات حقوق و دستمزد به راحتی و در در همان لحظه، نتایج محاسباتی فیش حقوقی آنلاین را مشاهده کنید و با فیش حقوقی خود یا لیست حقوق کارکنان‌تان مقایسه کنید و از صحت عملکرد محاسباتی فیش قبلی خود اطمینان پیدا کنید.

در محاسبات فیش حقوقی آنلاین طهران حسابدار تمامی موارد شامل : کارکرد ماهانه، کارکرد ساعتی،‌ اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری در انواع مختلف آن، تعطیل کاری با روز جایگزین و تعطیل کاری بدون روز جایگزین، محاسبات دقیق مالیات و بیمه بر اساس آخرین  بخش‌نامه‌ها و قوانین مربوطه و سایر موارد کاربردی دیگر طراحی شده است و در کمتر از یک دقیقه می‌توانید جدول مربوطه و تنظیمات آن را تکمیل کنید .

 

ویژگی‌های فیش حقوقی آنلاین طهران حسابدار چیست:

 • محاسبه دقیق حقوق و دستمزد بر اساس آخرین مالیاتی، قانون کار و قانون بیمه تامین اجتماعی
 • امکان مشمول یا غیرمشمول نمودن عوامل حقوقی نسبت به مالیات حقوق
 • ثبت تنظیمات پیش فرض و بدون نیاز به تغییر،‌ همراستا با قوانین مربوطه
 • امکان محاسبه پایه سنوات تجمیعی به صورت خودکار و بر اساس سابقه استخدامی
 • امکان تعیین مبلغ اضافه کار بر مبنای استاندارد ۲۲۰ ساعت (به صورت پیش فرض) و همچنین ۲۰۵، ۱۹۲، ۱۷۶ ساعت با توجه به عرف کارگاه
 • امکان محاسبات شب کاری به صورت مجزا از اضافه کار
 • امکان محاسبه مبلغ اضافه کاری
 • امکان محاسبات جمعه کاری و تعطیل کاری در دو حالت با تعطیلی جایگزین یا بدون جایگزین
 • امکان محاسبات نوبت کاری در حالتهای مختلف شیفت کاری
 • امکان محاسبه حقوق و دستمزد در کارهای مختلط
 • محاسبه فوق العاده ماموریت
 • امکان محاسبات کسورات مالیاتی ماده ۱۳۷ در مورد حق بیمه پرداختی سهم کارمند در دوحالت ۲/۷ و ۷/۷
 • امکان کسر اقساط بیمه تکمیلی از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیر
 • امکان ثبت مساعده‌های دریافتی و سایر اقساط حقوق بگیر
 • امکان محاسبه خودکار یا ثبت انواع مزایای رفاهی و قانونی و سایر مزایای مشمول و غیرمشمول مالیات و حق اولاد
 • دانلود فیش حقوقی نهایی به‌صورت فایل PDF به‌صورت رایگان

 

محاسبات فیش حقوق آنلاین کارکنان چقدر قابل اطمینان است:

در مبنای محاسباتی فیش حقوقی آنلاین طهران حسابدار تمامی موارد و مقررات قانونی مربوطه به صورت پیش فرض تعیین و پیشنهاد شده است که اگر با همین محاسبات پیش فرض و بدون تغییر اقلام قابل تغییر از جمله موارد مشمول و غیرمشمول مالیات حقوق و همچنین مبنای محاسبه اضافه کار پیش بروید قطعا محاسبات نهایی ارائه شده درو قانونی‌ترین حالتی است که انجام خواهد شد ولی در مواردی برای اینکه دست کاربر را باز گذاشته باشیم، آیتم‌هایی را قابل تغییر از سوی کاربر در نظر گرفته‌ایم که فیش حقوق آنلاین وابسته به یک روش ثابت نباشد که در صورت انجام تغییرات توسط کاربر بر حسب عرف کارگاه، ممکن است محاسبات انجام شده با استاندارد اصلی فاصله بگیرد.

آیا دریافت فیش حقوق محدودیت دارد؟

خیر برای محاسبه و دریافت فیش حقوقی کارکنان یا خودتان، می‌توانید بدون محدودیت به هر تعداد دلخواه و به صورت رایگان فیش دانلود کنید و انواع محاسبات را در حالتهای مختلف بررسی کنید.

فیش حقوقی آنلاین و محاسبات حقوق و دستمزد در سال 1402:

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، هر ساله حداقل دستمزد روزانه و مزایای رفاهی و قانونی مربوط به حقوق بگیران تعیین می‌شود.

حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون کار و قانون تامین‌ اجتماعی (بجز مشاغل دارای دستمزد مقطوع)‌ ‌در سال 1402 مبلغ 1.769.420 ریال می باشد.

ضمنا شورای عالی کار در مصوبه سال جدید خود،‌ سایر عواملی حقوقی را به شرح زیر اعلام نمود:

 • حداقل مزد روزانه برابر با 1.769.428 ریال
 • حداقل دستمزد ماهانه (۳۰ روزه) معادل 53.082.840 ریال
 • کمک هزینه اقلام مصرفی بن خانوار معادل 11.000.000 ریال
 • کمک هزینه مسکن معادل 9.000.000 ریال
 • حق اولاد (به ازای هر فرزند) معادل 5.308.284 ریال به شرط بیمه پردازی حداقل ۷۲۰ روز
 • پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) روزانه معادل ۷۰.۰۰۰ ریال

 

پایه سنوات چگونه محاسبه می‌شود و پایه سنوات تجمیعی چیست:

برابر قانون، چنانچه پرسنلی بیش از یکسال در آخرین کارگاه، مشغول به کار باشد استحقاق دریافت پایه سنوات را به میزان مصوب شورای عالی کار در همان سال دارد. و بعد از آن در سالگرد سالهای بعدی استخدامش علاوه بر پایه سنوات‌های قبلی، پایه سنوات سال جدید را هم دریافت خواهد کرد.

ضمنا با اتمام هرسال و ورود به سال جدید و همزمان با تصویب میزان افزایش حقوق توسط شورای عالی کار، به نسبت درصد افزایش تعیین شده، پایه سنوات‌های قبلی هم افزایش خواهد داشت و به این ترتیب پایه سنوات تجمیعی حقوق بگیر را تشکیل خواهد داد.

در این فیش حقوقی آنلاین این امکان فراهم شده که فقط با انتخاب سابقه کاری خود را آخرین کارگاه استخدامی، میزان پایه سنوات شما به صورت تجمیعی محاسبه و اعمال گردد.

 

نحوه محاسبه اضافه کاری:

چنانچه هر یک از کارکنان بیش از ساعات موظفی هر ماه فعالیت داشته باشد به نسبت مازاد فعالیت مشمول دریافت اضافه کاری با ارزش هر ساعت اضافه کار، معادل ۱/۴ برابر ساعت کاری عادی حقوق بگیر به عنوان فوق العاده اضافه کار درنظر گرفته خواهد شد. برای محاسبه اضافه کاری، در ابتدا باید به ارزش یک ساعت کار عادی برسیم و در ادامه با ضرب ارزش یک ساعت کار عادی در ۱/۴ به ارزش هر ساعت اضافه کاری می‌رسیم و در خاتمه هم ارزش بدست آمده را ضربدر ساعات اضافه کاری پرسنل می‌کنیم.

ارزش یک ساعات اضافه کاری = ۱/۴ * ( ۲۲۰ / جمع حقوق و مزایای به تبع شغل ماهانه)

مبلغ اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ارزش یک ساعت اضافه کاری

ما در محاسبات این فیش حقوقی از مبنای ۲۲۰ ساعت که استانداردترین حالت محاسبه اضافه کاری است استفاده کرده‌ایم اما شما به دلخواه یا بر اساس عرف کارگاه می‌توانید از میان ساعات ۱۷۶، ۱۹۲، ۲۰۵ یک مورد را انتخاب کنید و محاسبات بر همین اساس به شما نمایش داده خواهد شد.

 

نحوه محاسبه شب کاری:

چنانچه پرسنل در خلال ساعات کاری خود در بین شیفت شب که از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح می‌باشد فعالیت نماید مشمول دریافت فوق العاده شب کاری به ازای ۳۵% بیشتر از مزد یک ساعت کار عادی وی خواهد بود. حال اگر این شب کاری همراه با اضافه کاری هم باشد، علاوه بر استحقاق شب کاری، مشمول دریافت اضافه کاری نیز خواهد بود. توضیحا اینکه به پرسنل نوبت کار یا شیفت کار، فوق العاده شب کاری تعلق نمی‌گیرد.

ارزش یک ساعات شب کاری = ۰/۳۵ * ( ۲۲۰ / جمع حقوق و مزایای به تبع شغل ماهانه)

مبلغ شب کاری = ساعات شب کاری * ارزش یک ساعت شب کاری

ما در محاسبات این فیش حقوقی از مبنای ۲۲۰ ساعت که استانداردترین حالت محاسبه شب کاری است استفاده کرده‌ایم اما شما به دلخواه یا بر اساس عرف کارگاه می‌توانید از میان ساعات ۱۷۶، ۱۹۲، ۲۰۵ یک مورد را انتخاب کنید و محاسبات بر همین اساس به شما نمایش داده خواهد شد.

روش محاسبه حق ماموریت:

گاهی به منظور انجام امورات کاری،‌ لازم است پرسنل به ماموریت روزانه برود به این ترتیب که از محل فعالیت اصلی حداقل ۵۰ کیلومتر فاصله بگیرد و یا مجبور باشد حداقل یک شب در آن محل اسکان داشته باشد. در این حالت یک روز ماموریت روزانه به پرسنل تعلق می‌گیرد. مبلغ حق ماموریت روزانه نیز نباید از یک روز حقوق و مزایای به تبع شغل پرسنل کمتر باشد.

مبلغ ماموریت = تعداد روزهای ماموریت * ( تعداد روزهای ماه / جمع حقوق و مزایای به تبع شغل ماهانه)

روش محاسبه جمعه کاری و تعطیل کاری :

در قانون کار یک نوع جمعه کاری قانونی داریم و به این شکل است که چنانچه پرسنلی در روز جمعه در محل کار حاضر باشد بدون توجه به میزان ساعت فعالیت در روز جمعه استحقاق یک روز فوق العاده جمعه کاری را دارد و کارفرما موظف است به جاری این روز جمعه، یک روز کاری در بین هفته را به عنوان جایگزین برای این پرسنل، تعطیل درنظر بگیرد. فوق العاده جمعه کاری ۴۰% ارزش بیشتری نسبت به حقوق و دستمزد روزانه دارد.

اگر کار در روز جمعه منجر به این شود که در مجموع،‌ پرسنل بیشتر از ساعات کاری استحقاقی در آن ماه فعالیت داشته باشد پس استحقاق دریافت اضافه کاری را هم دارد.

حال در این میان در مواردی اتفاق می‌افتد که جمعه کاری موردی رخ می‌دهد که استناد قانونی هم ندارد ولی به هر حال بر حسب توافق حقوق بگیر و کارفرما محقق می‌شود. به این شکل که پرسنل در روز جمعه فعالیت می‌کند و در بین هفته هم روز تعطیلی جایگزینی را ندارد که در این حالت بابت جمعه‌ای که فعالیت داشته علاوه بر ۴۰% فوق العاده جمعه کاری، یک روز حقوق و مزایای به تبع شغل را هم دریافت خواهد کرد که با این حساب بابت آن روز، ۱/۴ برابر حقوق و مزایای به تبع شغل را دریافت خواهد نمود.

نکته مهم اینکه جمعه کاری ساعتی نداریم به این معنی که جمعه کاری حتی اگر ۱ ساعت هم انجام شود، پرسنل استحقاق دریافت ۴۰ درصد از حقوق و مزایای به تبع شغل یک روز را دارد و اگر این کار در روز تعطیل منجر به اضافه کاری نیز بشود می‌بایست اضافه کاری نیز به این پرسنل تعلق بگیرد.

در قانون عنوانی با نام تعطیل کاری نداریم ولی از آنجایی که کارکردن در روز تعطیل ویژگی مشابهی با جمعه کاری دارد اصولا جمعه کاری و تعطیل کاری را با هم به صورت یکسان محاسبه می‌کنند. تعطیل کاری مختص روزهای قرمز تقویم (تعطیلات رسمی) می‌باشد و قواعد جمعه کاری در تعطیل کاری نیز صدق می‌کند. چنانچه جمعه کاری یا تعطیل کاری با جایگزین باشد طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ جمعه کاری =تعداد روزهای جمعه کاری * ۰/۴ * ( تعداد روزهای ماه / جمع حقوق و مزایای به تبع شغل ماهانه)

چنانچه جمعه کاری یا تعطیل کاری بدون جایگزین باشد طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ جمعه کاری =تعداد روزهای جمعه کاری * ۱/۴ * ( تعداد روزهای ماه / جمع حقوق و مزایای به تبع شغل ماهانه)

همانطور که توضیح داده شد در فرمولهای بالا میزان اضافه کاری درنظر گرفته نشده چرا که نمی‌دانیم که آیا این جمعه کاری قطعا منجر به اضافه کاری شده است یا خیر. اگر جمعه کاری یا تعطیل کاری منجر به اضافه کاری هم بشود علاوه بر استحقاق جمعه کاری، پرسنل استحقاق دریافت اضافه کاری نیز به میزان ساعات کاری اضافه کاری خواهد داشت.

 

فیش حقوقی به چه شکلی قابل ذخیره و دانلود است؟

 1. پس از کلیک روی دکمه فیش حقوقی آنلاین طهران حسابدار فرم محاسبه آنلاین باز شده و پس از تکمیل فرم دکمه انتهای فرم کلیک می‌شود.
 2. فرم و محاسبات آنلاین حقوق و مزایا و کسورات به صورت فایل پی دی اف PDF دانلود می‌شود.