درباره طهران حسابدار

طهران حسابدار با 7 سال سابقه موفق در امور حسابداری و حسابرسی با تشکیل تیمی از بهترین فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر کشور در خدمات شرکت ها و کارخانه ها و فروشگاه های سراسر کشور هستند.

خدمات حسابداری و حسابرسی

ثبت کلیه اسناد ، تهیه ی گزارشات کنترل و بررسی و اصلاح حساب ها مشاوره خرید و استقرار نرم افزار حسابداری

تکالیف مالیاتی و سامانه مودیان

شرکت در شوراهای مالیاتی ، تنظیم لوایح اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده سامانه مودیان ، مالیا حقوق ، معاملات فصلی

تامین اجتماعی و وزارت کار

وزارت کار ، قرارداد کار بیمه کارگر و کارفرما مفاصا حساب

خدمات ارائه شده توسط طهران حسابدار

0 +
تیم حرفه ای
0 +
قرارداد
0 +
سال تجربه
500 +
ساعت پشتیبانی
Tehran Hesabdar

همراهان ما در طهران حسابدار

حسابرسی شرکت های پارس آدیش برودت، تهویه ساز قائم، کیان تهویه خورشید، مبردسازان دما، قالبسازی پیشرو صنعت، انتشار شعله خاور، آرین سرویس